Το Τεχνικό Γραφείο Ενεργειακή - Δόμηση ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για την ενεργειακή δόμηση. Παρέχουμε υπηρεσίες, τόσο για θέματα που αφορούν άμεσα υποθέσεις πολιτικού / αρχιτέκτονα / τοπογράφου μηχανικού, όσο και για ενεργειακά θέματα της κατοικίας, ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, καθώς το απαιτούν οι σημερινές συνθήκες.


Ο συνδυασμός της δόμησης με την ενέργεια είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη υλοποίηση της ποιότητας τόσο των υφιστάμενων κατοικιών, όσο και αυτών που πρόκειται να κατασκευασθούν τα προσεχή έτη. Σημαντικός παράγοντας τη σημερινή εποχή είναι η ενεργειακή κατανάλωση που πραγματοποιεί μία οικοδομή. Η εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνο μειώνει τα έξοδα που πρέπει να γίνουν για να καλύπτονται όλες οι ανέσεις της οικίας (θερμικές, ψύξης) αλλά αναβαθμίζει το ακίνητο και  οικονομικά, αυξάνοντας την αγοραστική του αξία καθώς και την μηνιαία αξία πιθανού μισθωτηρίου.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1