ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Τα ηλιοθερμικά συστήματα είναι συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας και για το σκοπό

αυτό χρησιμοποιούν άμεσα τον ήλιο. Συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε

θερμική ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού χρήσης καθώς και για

τη θέρμανση των χώρων μιας οικοδομής.


Τα ηλιοθερμικά συστήματα μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με τα υφιστάμενα συστήματα

θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης, δηλαδή, στην ουσία δεν καταργούν τα υφιστάμενα

συστήματα αλλά λειτουργούν επικουρικά συνεισφέροντας στην εξοικονόμηση πετρελαίου ή

φυσικού αερίου. Μία επένδυση σε ένα ηλιοθερμικό σύστημα είναι ιδανική από πλευράς κόστους

και απόδοσης, αν καλύψει το 50 % της θέρμανσης.


 

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, υλοποίησης της κατασκευής. Σας ενημερώνουμε πλήρως για τις

δυνατότητες που έχει η κατοικίας σας.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1