ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

        

    Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει δώσει τη δυνατότητα στους

πολίτες μέσω του Ν. 4495 / 2017 να τακτοποιούν  ή να νομιμοποιούν αυθαίρετα κτίρια ή αυθαίρετα

      τμήματα αυτών ανάλογα με την περίπτωση, με την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

  

 

Είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν αυθαιρεσίες που έχουν προκύψει σε υπάρχουσες οικοδομές όπως

- Κλεισμένοι ημιυπαίθριοι χώροι, εξώστες και βεράντες

- Μετατροπές αποθηκών και σοφιτών σε χώρους κύριας χρήσης

- Προσθήκες κύριων και αποθηκευτικών χώρων σε δώματα

- Υπερβάσεις υψών κτηρίων και κάλυψης οικοπέδων

- Αδήλωτοι κατασκευασμένοι εξώστες, πέργκολες, πισίνες, ψησταριές

 

    Επίσης είναι δυνατόν να τακτοποιούνται και κτίρια που δεν έχουν οικοδομική άδεια ή αυτή έχει απολεσθεί.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 Κατηγορία 1

- Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία προ τις 09.06.1975

- Παράβολο: 250 €

- Πρόστιμο: ΌΧΙ

- Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφιση

  Κατηγορία  2:

- Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ τις 01.01.1983 (σε κατοικίες από 09.06.1975 - 01.01.1983

- Παράβολο: Εξαρτάται από την επιφάνεια της παράβασης (από 250 € έως 10.000 €)

- Πρόστιμο: Υπολογίζεται με βάση πολλών παραγόντων όπως επιφάνεια παράβασης, τιμή ζώνης, κλπ.

- Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης

- Δεν εντάσσονται στην κατηγορία αυτή άλλες παραβάσεις ακινήτου  που είναι

μεταγενέστερες της 01.01.1983

Κατηγορία  3:

- Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις

- Παράβολο: 250 €

- Πρόστιμο:  ΟΧΙ

- Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης

Κατηγορία  4

- Αυθαίρετες κατασκευές με παραβίαση πολεοδομικών μεγεθών

- Εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% οι σεντελστές δόμησης, κάλυψης και ύψους

- Εφόσον δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης και κάλυψης πάνω από το 40 % και ο συντελεστής

ύψους πάνω από το 20 % από αυτούς που προβλέπονται στην οικοδομική άδεια και δεν υπερβαίνουν τα

250 [τ.μ.] για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι 1000 [τ.μ.] επιφάνειας κτιρίου συνολικά

- Παράβολο: Εξαρτάται από την επιφάνεια της παράβασης (από 250 € έως 10.000 €)

- Πρόστιμο: Υπολογίζεται με βάση πολλών παραγόντων όπως επιφάνεια παράβασης, τιμή ζώνης, κλπ.

- Δεν συμπεριλαμβάνονται αυθαίρετες κατασκευές σε προκήπιο

- Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετα τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου

Κατηγορία  5:

- Αυθαίρετες κατασκευές που δε συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 - 4

- Παράβολο: Εξαρτάται από την επιφάνεια τηα παράβασης (από 250 € έως 10.000 €)

- Πρόστιμο: Υπολογίζεται με βάση πολλών παραγόντων όπως επιφάνεια παράβασης, τιμή ζώνης κλπ.

- Τακτοποιούνται για 30 χρόνια

- Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την αντιστοίχιση ίσου με την υπέρβαση του τίτλου συντελεστή

δόμησης μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.

 

Πραγματοποιούμε όλη τη διαδικασία της τακτοποίησης αυθαιρεσιών και ενεργούμε  εκ μέρους σας για τη συλλογή όλων

των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να καταχωρηθούν. Σε περίπτωση που λείπουν δικαιολογητικά όπως σχέδια

και δεν είναι δυνατόν να βρεθούν συντάσσουμε καινούρια σχέδια για την προς τακτοποίηση οικοδομή.

 

Λόγω της περιπλοκότητας των περιπτώσεων είναι πάντα καλός ένας προέλεγχος της ιδιοκτησίας ώστε ο ιδιοκτήτης να έχει

ακριβή γνώση για τη νομιμότητα αυτής ή για τις τυχόν διαφορές που ενδέχεται να έχει με την οικοδομική άδεια, που να

έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυθαιρεσιών.

 

Επικοινωνήστε και κλείστε μαζί μας μία συνάντηση για έναν επιτόπιο έλεγχο.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1