ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 

Αντί για έκδοση οικοδομικής άδειας εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις κατωτέρω εργασίες:

 

1. Εξωτερικοί χρωματισμοί κατοικιών και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων (κάγκελα)

2. Κοπή δένδρων σε οικόπεδα με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

3. Τοποθέτηση σκαλωσιών (ικριωμάτων)

4.  Δοκιμαστικές τομές εδάφους 

5. Επένδυση όψεων οικοδομών και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

6. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, πρασιά, δώματα, εξώστες

7. Τοποθέτηση ασκεπούς πισίνας έως 50 τ.μ.

8. Τοποθέτηση κεραιών

9. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις

10. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων - επιφανειών

11. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις όψεις οικοδομών

12. Συντήρηση - επισκευή στεγών με χρήση σκαλωσιών (ικριωμάτων)

13. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους 1,00 μ. και περίφραξη με συρματόπλεγμα

14. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών

15. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων

16. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια στέγασής τους

17. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα

18. Εργασίες γεωτεχνικων ερευνών

19. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών (με μελέτη στατικής επάρκειας)

20. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων (πρατήρια υγρών καυσίμων)

 

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας έχει διάρκεια 12 μήνες.

 

Εκδίδουμε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

        

Το γραφείο εκπονεί μελέτες με σκοπό την έκδοση οικοδομικών αδειών για  την κατασκευή

νέας κατοικίας ή την προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενα κτήρια. Συγκεκριμένα συντάσσουμε:

          

  - Αρχιτεκτονικές Μελέτες

  - Τοπογραφικά Διαγράμματα

  - Στατικές μελέτες

  - Μελέτες ενεργειακής απόδοσης

  - Μελέτες Παθητικής / Ενεργητικής Πυροπροστασίας

       

Επίσης πραγματοποιούμε αποτυπώσεις οικοδομών με σκοπό τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, καθώς και τοπογραφικά διαγράμματα για 

πράξεις εφαρμογής. Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών κατεδαφίσεων καθώς και την επίβλεψη αυτών όπως και την επίβλεψη

ανακαινίσεων.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1