ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

1. Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου εντός σχεδίου με υφιστάμενη κατοικία

     εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87

           Περιοχή: Στρατή Μυριβήλη  (Αγία Παρασκευή)

           Σκοπός: Σύγκριση επιφάνειας του οικοπέδου με τη δεδομένη του κτηματολογίου

 

 

2. Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου εντός σχεδίου με υφιστάμενες κατοικίες

     εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87

           Περιοχή: Νερατζιώτισσας  (Μαρούσι)

           Σκοπός: Αποτύπωση παλαιάς κατοικίας στο οικόπεδο και ενημέρωση φακέλου

 

 

3. Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου εκτός σχεδίου επιφανείας 4.500 [τ.μ.] με

     υφιστάμενη κατοικία εξαρτημένο  από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87

          Περιοχή:  Νομός Ηλίας, Ζαχάρω, Κακόβατο

          Σκοπός: Αποτύπωση οικοπέδου και υφιστάμενης εξοχικής κατοικίας με στόχο την

                        ανέγερση νέας οικοδομής

 

 

4. Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου εντός σχεδίου  με υφιστάμενη κατοικία

     εξαρτημένο  από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87

         Περιοχή:  Τρικάλων, (Ηλιούπολη, Αστυνομικά)

         Σκοπός: Αποτύπωση οικοπέδου και υφιστάμενης  κατοικίας για ρυθμίσεις σύμφωνα με

                       τον Ν.4178/13

 

 

5. Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου εντός σχεδίου  με υφιστάμενη κατοικία

     εξαρτημένο  από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87

         Περιοχή:  Νικομάχου, (Αθήνα)

         Σκοπός: Αποτύπωση οικοπέδου και υφιστάμενης  κατοικίας για ρυθμίσεις σύμφωνα με

                       τον Ν.4495/17

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1