4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΨΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ

 

To ανακαινιζόμενο κτίσμα είναι μία τετραόροφη οικοδομή με  υπόγειο στην περιοχή του Θησείου.

Έχει κατασκευασθεί την περίοδο 1978 - 1980. Η υφιστάμενες όψεις της οικοδομής σε όλες τις πλευρές

 της, έχουν υποστεί ζημιές στους χρωματισμούς τους λόγω της παλαιότητας (άνω των 30 ετών), εξαιτίας

καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο (λευκό) χρώμα να έχει ολοκληρωτικά χαθεί.

 

Στόχος των εργασιών  είναι η επαναφορά των χρωμάτων των όψεων στην αρχική τους κατάσταση

Οι οικοδομικές εργασίες πραγματοποιούνται τμηματικά, με στόχο να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του

2016. Εώς τώρα αποπερατώθηκαν οι επεμβάσεις στην νότια πλαυρά της οικοδομής.

 

Πριν από τις εργασίες εκδόθηκε Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την 

Πολεοδομία Αθήνας.

 

Η σειρά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν είναι:

1. Τοποθέτηση  ικριωμάτων  στο δώμα γειτονικής κατοικίας

2. Αποξήλωση σαθρών υλικών στο ύψος της βάσης του στηθαίου του δώματος,

λόγω βλαβών από τις βροχοπτώσεις

3. Καθαρισμός του εμφανού οπλισμού με συρματόβουρτσα και επάλειψη αυτού

με σταθεροποιητή σκουριάς

4. Σοβάτισμα της επιφάνειας αποκατάστασης με ειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα SIKA

5. Αστάρωμα όλης της όψης με αστάρι primex micro της εταιρίας χρωτέχ.

6. Χρωματισμός όψης με λευκό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης ARTAKRYL (2 περάσματα)

7. Λύσιμο και απομάκρυνση ικριωμάτων

 

4. Εξωτερικοί Χρωματισμοί όψεων σε πολυκατοικία στο Θησείο

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1