ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)

     

To Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι έγγραφο που εκδίδεται από μηχανικό

και δείχνει αναλυτικά την ενεργειακή θέση στην οποία ανήκει το κάθε οικοδόμημα - κατοικία.

(μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία, κατάστημα, γραφείο κλπ.).

Οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι εννέα: Α+  Α   Β+  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ και  Η.

 

Είναι στην ουσία μία πιστοποίηση του κτηρίου στο θέμα της ενεργειακής κατανάλωσής του,

δηλαδή πόση ενέργεια χρειάζεται να καταναλωθεί (πχ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό

ρεύμα κλπ.) ώστε να μπορούν να καλυφθούν τόσο οι θερμικές ανάγκες, όσο και οι ανάγκες

ψύξης του.

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ενεργειακό

Πιστοποιητικό  είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:


 1)  Πώλησης κατοικίας

 2) Μίσθωσης κατοικίας

 3) Ριζικά ανακαινιζόμενης κατοικίας

 4) Νέας κατοικίας

           

Το Πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος μέχρι και 10 χρόνια. Αν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό

αυτό διάστημα ριζική ανακαίνιση τότε πρέπει να εκδοθεί νέο Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

 

 Εκδίδουμε Ενεργειακά Πιστοποιητικά για οποιασδήποτε μορφής κατοικίας ή καταστήματος -

 επαγγελματικής στέγης, σε σύντομο χρονικό διάστημα (για διαμερίσματα μέχρι 150 τ.μ. σε

 3 - 5 ημέρες) με ακρίβεια, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1