ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 

 Η αμοιβή του μηχανικού για τη διαδικασία υλοποίησης πολεοδομικού ελέγχου εξαρτάται

από την αυτοψία που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, από τη συλλογή των απαραίτητων

δικαιολογητικών και από την εργασία γραφείου, με τη χρήση της πολεοδομικής νομοθεσίας

και σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός,

Κτιριοδομικός Κανονισμός, Νόμοι ρύθμισης αυθαιρέτων), Γενικά / Ειδικά πολεοδομικά σχέδια). 

 

 

 Ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυκατοικία (διαμέρισμα):

     Επιφάνεια ιδιοκτησίας      Αμοιβή αυτοψίας                Αμοιβή ελέγχου                     Σύνολο

         0,00 - 50,00 [τ.μ.]        50,00 [€] + ΦΠΑ             200,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ

       50,00 - 100,00 [τ.μ.]     100,00 [€] + ΦΠΑ            200,00 [€] + ΦΠΑ            300,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]     150,00 [€] + ΦΠΑ            200,00 [€] + ΦΠΑ            350,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 200,00 [τ.μ.]     200,00 [€] + ΦΠΑ            200,00 [€] + ΦΠΑ            400,00 [€] + ΦΠΑ

     201,00 - 250,00 [τ.μ.]     250,00 [€] + ΦΠΑ            200,00 [€] + ΦΠΑ            450,00 [€] + ΦΠΑ

     251,00 [τ.μ.] και άνω      250,00 [€] + ΦΠΑ            200,00 [€] + ΦΠΑ            450,00 [€] + ΦΠΑ

 

Μονοκατοικία - Μεζονέτα:

     Επιφάνεια ιδιοκτησίας       Αμοιβή αυτοψίας        Αμοιβή έκδοσης βεβαίωσης          Σύνολο

         0 - 100,00 [τ.μ.]           150,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ              400,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]      200,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ              450,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 300,00 [τ.μ.]      250,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ              500,00 [€] + ΦΠΑ

     301,00 - 400,00 [τ.μ.]      300,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ              550,00 [€] + ΦΠΑ

     401,00 - 600,00 [τ.μ.]      350,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ              600,00 [€] + ΦΠΑ

     601,00 [τ.μ.] και άνω       350,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ             600,00 [€] + ΦΠΑ

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1