ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

 

Όλα τα κτήρια πρέπει να αποκτήσουν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούνται αυθαίρετα και επιβάλλονται

κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους. Όσα κτήρια ή ιδιοκτησίες ενταχθούν στο νόμο Ν.4495/17 αλλά και για αυτά που έχουν ενταχθεί στους

νόμους Ν.4178/13, Ν.4014/11 και 3843/10 οφείλουν να αποκτήσουν την ταυτότητα κτηρίου. Το χρονικό διάστημα που θα δοθεί για

την ένταξη των ακινήτων στην ηλεκτρονική ταυτότητα θα είναι σύμφωνα με νόμο από 01. Φεβρουαρίου 2021 έως και 31. Μαρτίου 2026.

Όταν πραγματοποιείται κάποια δικαιοπραξία όπως αγοραπωλησία ή μεταβίβαση (γονικές παροχές) τότε είναι υποχρεωτική η ένταξη του

ακινήτου στην ηλεκτρονική ταυτότητα.

 

Στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

1. Οικοδομική άδεια

2. Εγκεκριμένα σχέδια / μελέτες της άδειας

3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

4. Τυχόν αναθεώρηση άδειας

5. Τυχόν ρυθμίσεις αυθαιρέτων που έχουν υλοποιηθεί

6. Στοιχεία Κτηματολογίου

7. Συμβόλαια ιδιοκτησίας (τα εν δυνάμει)

8. Έντυπο ελέγχου αρχιτεκτονικής μελέτης (για νέα κτίρια)

9. Έντυπο ελέγχου στατικής μελέτης (για νέα κτίρια)

10. Έντυπο ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (για νέα κτίρια)

11. Βίντεο για τις εγκαταστάσεις (για νέα κτίρια)

 

 

Η ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων σε συνέχεια του ΦΕΚ 4495/2017 θα αρχίσει να εφαρμόζεται μέσα στο 2021. Έστω και αν οι προθεσμίες

δεν έχουν παρέλθει για ένα ακίνητο, απαιτείται συμπλήρωση της ταυτότητας είτε σε περίπτωση μεταβίβασης είτε σε περίπτωση έκδοσης

έγκρισης δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας. Μετά την αρχική συμπλήρωση η ταυτότητα κτιρίου πρέπει να συμπληρώνεται μετά

από έλεγχο περιοδικά ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος η βεβαίωση μηχανικού και

το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με

την ταυτότητα. Η βάση δεδομένων των ταυτοτήτων θα συνδεθεί με το Κτηματολόγιο, με τη ΔΕΗ και το υπουργείο Οικονομικών. 

Στις πολυκατοικίες μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζί να εκδόσουν την ταυτότητα του κτιρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία. Όλα τα

στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα και τον έλεγχο δόμησης συμπληρώνονται σε ειδικά έντυπα από τους μηχανικούς.

 

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων εκδίδονται:

1)  Πιστοποιητικό Πληρότητας / Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας

2)  Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1