5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ

 

To ανακαινιζόμενο κτίσμα είναι μία δυώροφη οικοδομή, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Έχει κατασκευασθεί την περίοδο 1975 - 1977. Το υφιστάμενο δάπεδο του περιβάλλοντα ακαλύπτου

χώρου της οικοδομής, το οποίο είχε καλυφθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής της κατοικίας από

σκυρόδεμα, έχει υποστεί ζημιές και διαβρώσεις κατά τμήματα, εξαιτίας καιρικών συνθηκών και παλαιότητας,

 με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα κατά τη διάβαση στον ακάλυπτο χώρο και προς την έξοδο,.

 

Στόχος των εργασιών  είναι η επαναφορά της τραχύτητας των δαπέδων στην αρχική τους κατάσταση,

με την τοποθέτηση πλακών Καρύστου Α΄ διαλογής σε όλη την επιφάνεια του ακαλύπτου χώρου.

 

Πριν από τις εργασίες εκδόθηκε Ενημέρωση προ 48 ωρών για εργασίες της παραγράφου 3 του άρθρου 4,

του ν.4067/12 από την Πολεοδομία Καλλιθέας.

 

Η σειρά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν είναι:

1. Διαμόρφωση των δαπέδων του περιβάλλοντα χώρου με στόχο τις σωστές κλίσεις

τους για τη μεταφορά ομβρύων.

2. Δημιουργία της ειδικής λάσπης από νερό, τσιμέντο και άμμο θαλάσσης.

3. Επίστρωση με την ειδική λάσπη όλων των εξωτερικών δαπέδων

4. Τοποθέτηση των πλακών Καρύστου πάνω στην επίστρωση

5. Σύνδεση πλακών Καρύστου μεταξύ τους και με τα τοιχία με αρμό από ασβέστη + νερό

6. Επανατοποθέτηση των φρεατίων στο νέο ύψος του δαπέδου με τις πλάκες Καρύστου

 

Σημείωση: Κατα τη διάρκεια των εργασιών λήφθηκε σοβαρά υπόψη η σωστή κλίση

των δαπέδων τόσο για την μεταφορά των ομβρύων προς την κεντρική αποχέτευση

όσο και για τη λειτουργικότητα των θυρών του κτηρίου.

 

 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με πλακόστρωση.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1