ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

       

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ είναι ένα πρόγραμμα του Υ.Π.Ε.N. μέσω του οποίου

δίνονται οικονομικά κίνητρα στους πολίτες για να προβούν σε επεμβάσεις στις κατοικίες τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Το Εξοικονομώ - Αυτονομώ

έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους πολίτες όσο και για το κράτος, αφού στους μεν

δίνεται η οικονομική δυνατότητα να βελτιώσουν τις οικίες τους ενεργειακά, με αποτέλεσμα τα 

έξοδα θέρμανσης και ψύξης να μειωθούν, ενώ ταυτόχρονα δεν ρυπαίνουν πλέον τόσο το περι-

βάλλον όπως πριν.

 

 Οι κατοικίες οι οποίες ωφελούνται από το πρόγραμμα είναι αυτές που πληρούν τις παρακάτω

 προϋποθέσεις:


 1) Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα

2) Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες

 3) Να έχουν οικοδομική άδεια ή έγγραφο ότι το κτίριο είναι νόμιμο

 4) Να έχουν καταταχθεί βάσει Π.Ε.Α., μεταγενέστερο τη 26.11.2017, σε κατηγορία Γ και κάτω

 4) Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες
               
 

Οι επιλέξιμες επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:

 

Α) Αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

 Β) Τοποθέτηση θερμομόνωσης στις όψεις και στα δώματα - στέγες

                 Γ) Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Δ) Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων με σκοπό τη βελτίωση παροχής ζεστού νερού χρήσης

Ε) Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων (πρόγραμμα net - metering)

Z) Εγκατάσταση επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος

Η) Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)

Θ) Αναβάθμιση ανελκυστήρα - φωτισμού (αφορά πολυκατοικίες)

              

 

Οι επιδότηση κυμαίνεται μεταξύ 45 και 85 % του κόστους των επεμβάσεων. Για περιπτώσεις μονοκατοικιών και

μεμονωμένων διαμερισμάτων  εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα και ο ανώτατος προϋπολογισμός

των επιλέξιμων παρεμβάσεων μπορεί να φτάσει μέχρι και το ποσό των 48.500 €. Το ίδιο ποσό αφορά και περιπτώσεις διαμερισμάτων

ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία (Αίτηση τύπου Α) ενώ για πολυκατοικίες που επιθυμούν την ένταξη με αίτηση τύπου Β

(επεμβάσεις ανελκυστήρα - φωτισμού  αποκλειστικά) ο μέγιστος δυνατός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 72.650 €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την αμοιβή των δύο ενεργειακών πιστοποιητικών που πρέπει να εκδοθούν (ένα πριν και ένα μετά

τις επεμβάσεις με σκοπό τη βεβαίωση ότι αναβαθμίστηκε ενεργειακά το ακίνητο), την αμοιβή του συμβούλου έργου (διαχείριση και

διεκπεραίωση της διαδικασίας), καθώς και την αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών / εγκρίσεις τεχνικών μελετών που είναι αναγκαίες για την

υλοποίηση των εργασιών.

 

Αναλαμβάνουμε:

την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών,

τη διαχείριση του έργου,

την προμήθεια των υλικών,

καθώς και την υλοποίηση των ενεργειακών επεμβάσεων

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1