3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

 

To ανακαινιζόμενο κτίσμα είναι μία τριώροφη οικοδομή με  υπόγειο στην περιοχή της Νέας Πεντέλης.

Έχει κατασκευασθεί την περίοδο 2007 - 2009. Η υφιστάμενη θερμομόνωση της οικοδομής στη βόρεια και δυτική

όψη της δεν επαρκεί για τη διατήρηση κανονικών συνθηκών διαβίωσης στους χώρους που βρίσκονται στη

βορειοδυτική πλευρά. Αποτέλεσμα της μειωμένης θερμομονωτικής προστασίας ήταν η δημιουργία υγρασίας

και μούχλας στην εσωτερική τοιχοποιία μέσω του φαινομένου της συμπύκνωσης. 

 

Στόχος των εργασιών τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ήταν η αποφυγή μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών

μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς του κτιριακού κελύφους ώστε να μη δημιουργείται πλέον υγρασία

στους εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα όμως εκτός του ανωτέρω, η οικοδομή βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό

ενεργειακά, καθώς με τη νέα εξωτερική θερμομόνωση μειώνεται η κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικού

ρεύματος για τη θέρμανση το Χειμώνα και την ψύξη το Καλοκαίρι των εσωτερικών χώρων. Η εξωτερική τοιχοποιία

καθώς και ο φορέας (οπλισμένο σκυρόδεμα) λειτουργεί πλέον ως χώρος αποθήκευσης θερμότητας (λόγω

της θερμοχωρητικότητάς τους)

 

Πριν από τις εργασίες εκδόθηκε Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία

Αγίας Παρασκευής.

 

Η σειρά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν είναι:

1. Τοποθέτηση  ικριωμάτων (όπου ήταν αναγκαίο) στη βορεινή και στη δυτική όψη

2. Τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης (μονωτικό υλικό) με EPS 80 (σκληρότητα) και

πάχος 50 [mm] με ειδική κόλλα σε τεμάχια διαστάσεων 1,00 x 0,60 [m]

3. Αγκύρωση της θερμομόνωσης στους τοίχους με ειδικά βύσματα για ενίσχυση της συγκράτησής της

και κάλυψη των αγκυρίων

4. Τοποθέτηση ειδικού εξωτερικού πλέγματος πάνω στη θερμομόνωση με ειδικό κολλώδες υλικό

Η επικόλλησή του έγινε με αλληλοεπικάλυψη 8 - 10 cm. 

5. Τοποθέτηση νέων κορνιζών και γωνιοκράνων στην περίμετρο των κουφωμάτων, καθώς 

και τοποθέητηση νέων πριζών και λαμπτήρων στους εξώστες της βορεινής πλευράς.

6. Λείανση όλης της επιφάνειας με μηχάνημα

7. Αστάρωμα όλης της επιφάνειας

8. Επαναχρωματισμός της τελικής επιφάνειας με το ίδιο χρώμα

9. Απομάκρυνση των ικριωμάτων (σκαλωσιών)

 

 

3. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και εξωτερικός χρωματισμός επιφανειών.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1