2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΨΕΩΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

 

To ανακαινιζόμενο κτίσμα είναι μία διώοροφη μονοκατοικία (μεζονέτα) στην περιοχή Αδάμες της Κηφισιάς.

Για τους εξωτερικούς χρωματισμούς εκδόθηκε άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης,

 λόγω της αναγκαίας τοποθέτησης ικριωμάτων (σκαλωσιών) επί των όψεων της κατοικίας.

Λόγω της παλαιότητας του κτίσματος (έτη κατασκευής 1986 - 1989) ήταν οι εξωτερικοί χρωματισμοί αναγκαίοι.

 Τοποθετήθηκε ο ίδιος χρωματισμός που υπήρχε και στην αρχική κατάσταση.

 

Πριν από τις εργασίες εκδόθηκε Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία Κηφισιάς.

 

2. Εξωτερικοί χρωματισμοί όψεων μονοκατοικίας.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1