ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της αποτύπωσης ιδιοκτησιών με τη

χρήση ειδικών οργάνων και μετρητών επιτυγχάνοντας ακρίβεια στα

αποτελέσματα για τις κατωτέρω διαδικασίες:

 

1. Συμβολαιογραφικές πράξεις (π.χ. συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών)

2. Επαναπροσδιορισμό επιφανειών για διασταύρωση με δεδομένα της ΔΕΗ

3. Εκπόνηαη αρχιτεκτονικών κατόψεων για ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1