1.   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 7,35 kW ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

       

To σύστημα είναι διασυνδεδεμένο στο δίκτυο και έχει ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης

του ΥΠΕΚΑ. Αποτελείται από 30 φωτοβολταϊκούς συλλέκτες του γερμανικού οίκου BOSCH, ισχύος

245 Wp έκαστος. Ο μετατροπέας (Inverter) που έχει εγκατασταθεί είναι από την εβραϊκή εταιρία

SolarEdge. Τοποθετήθηκε με σκοπό να δέχεται περισσότερη ισχύ από το σύστημα αποφεύγοντας

τις τοπικές σκιάσεις.

 

Κατασκευάστηκε μια βάση σε μορφή τραπεζιού με στόχο να δεχθεί περισσότερους φωτοβολταϊκούς

συλλέκτες χωρίς τον φόβο σκιάσεων μεταξύ τους. Το όλο σύστημα έχει μια και μοναδική κλίση 15°

νότια - νοτιοδυτικά.

1. 7,35 kWp - Αρτέμιδα, Αττική

 

 

2.   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 6,37 kW ΣΕ ΣΤΕΓΗ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ


To σύστημα είναι διασυνδεδεμένο στο δίκτυο και έχει ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης

του ΥΠΕΚΑ. Αποτελείται από 26 φωτοβολταϊκούς συλλέκτες του γερμανικού οίκου BOSCH, ισχύος

245 Wp έκαστος. Ο μετατροπέας (Inverter) που έχει εγκατασταθεί είναι από την εβραϊκή εταιρία

SolarEdge. Τοποθετήθηκε με σκοπό να δέχεται περισσότερη ισχύ από το σύστημα αποφεύγοντας

τις τοπικές σκιάσεις (καμινάδας, σοφίτας, πεύκων).

 

Ένα τμήμα τη μονάδας αποτελούμενο από 16 συλλέκτες έχει τοποθετηθεί στη στέγη, ενώ το υπόλοιπο

(12 συλλέκτες) βρίκσεται σε στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής. Το όλο σύστημα βρίσκεται στο νότο και

έχει μία και μόνο κλίση 18°.

2. 6,37 kWp - Νέα Πεντέλη, Αττική

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1