ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην προσαρμογή των κτηρίων στο περιβάλλον και

στο τοπικό κλίμα, διασφαλίζοντας παράλληλα συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό τους.

Τα κτήρια πρέπει να καταστούν βιώσιμα ως προς την ενεργειακή τους συμπεριφορά, αξιοποιώντας

τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνον για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και

για τον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, συνεπώς για λόγους υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων.

 

 

Η υιοθέτηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού των
κτηρίων εξυπηρετεί τέσσερις (4) βασικούς στόχους:


α. Την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της
υποκατάστασής τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), άρα την εξοικονόμηση
συμβατικής ενέργειας.


β. Την εξοικονόμηση χρήματος. Η χρησιμοποίηση της αδάπανης ηλιακής ενέργειας για την
θέρμανση των κτηρίων ή/και των δροσερών ανέμων για τον δροσισμό τους αποτελούν
πρόκληση οικονομική, μια και η προκύπτουσα εξοικονόμηση χρημάτων είναι της τάξης
του 50%, ενδεχομένως και μεγαλύτερη.


γ. Την προστασία του περιβάλλοντος, λόγω του περιορισμού στη χρήση συμβατικών
καυσίμων και ηλεκτρισμού, συνεπώς τη μείωση των εκλυόμενων ρύπων στην
ατμόσφαιρα.


δ. Τη βελτίωση του εσω-κλίματος των κτηρίων με τη διασφάλιση συνθηκών βιολογικής
άνεσης –θερμικής και οπτικής, ποιότητας αέρα– και τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών
κατοικησιμότητας.

 

Οι βασικές αποφάσεις για το σχεδιασμό βιοκλιματικών κατοικιών επικεντρώνονται στις κάτωθι παραμέτρους:

α) Στη θέση (προσανατολισμός) του προς κατασκευή κτηρίου

β) Στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων του κάθε ορόφου

γ) Στον τύπο της κατασκευής (δομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν)

δ) Στο τοπικό περιβάλλον όπου θα γίνει η ανέγερση (θερμοκρασίες, άνεμοι, ηλιοφάνεια)

 

 

 

 

Το γραφείο αναλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στάδια ολοκλήρωσης μίας

βιοκλιματικής κατοικίας σε προσιτές τιμές:

 

α) Τη διερεύνηση του οικοπέδου της προς κατασκευή κατοικίας

β) Τη διερεύνηση των τοπικών καιρικών συνθηκών της περιοχής

γ) Όλες τις μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας

δ) Την υλοποίηση της βιοκλιματικής κατοικίας και την επίβλεψη καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1