ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει  ανακαινίσεις τόσο ιδιωτικών

 κατοικιών, όσο και γραφείων, καθώς και καταστημάτων.

Οι εργασίες που αποπερατώνουμε συμπεριλαμβάνουν τα εξωτερικά

καθώς και τα εσωτερικά τμήματα των οικοδομών, όπως και τον περιβάλλοντα χώρο.

 

Αναλυτικά υλοποιούμε:

 

Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

1. Τοποθέτηση νέας υγρομόνωσης σε δώματα

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε δώματα

3. Επαναχρωματισμός και συντήρηση όψεων και εξωστών

4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στις όψεις

5. Αντικατάσταση κουφωμάτων

 

Β ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

 

1. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων (διαχωρισμοί / συνενώσεις)

2. Επαναχρωματισμός και συντήρηση εσωτερικής τοιχοποιίας

3. Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων (λουτρό / κουζίνα)

4. Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (καλωδιώσεις / διακόπτες / πρίζες)

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1